Дума Описание
бакалница мн. бакалници, ж. Остар. Разг.
Магазин за хранителни и други дребни стоки за домакински нужди.