Дума Описание
бакалия мн. бакалии.
Стока, с която търгуват бакалите.