Дума Описание
бакалин мн. бакали.
Остар. Търговец на стоки за домакински нужди - предимно дребни стоки за храна.