Дума Описание
бакалавър мн. бакалаври.
Лице, което е получило първата (най-ниската) академическа степен (преди магистър и доктор), въведена най-напред в западноевропейски университети.
// прил. бакалавърски.