Дума Описание
бака мн. баки.
Голям метален съд с дръжки за разнасяне храна на войници.