Дума Описание
бак (рус. бак от нидерл. bak(bord)
Мор. Носова част на плавателен съд.