Дума Описание
байт (англ. byte)
Инф. Единица за капацитет на памет, съдържаща 8 бита.