Дума Описание
байпас (англ. by-pass 'обиколен път')
Мед. Хирургическа операция при сърдечна недостатъчност за свързване камерите на сърцето.