Дума Описание
базисен базисна, базисно, мн. базисни.
Който се отнася до база; основен.