Дума Описание
базилиск (лат. basiliscus по гр. basiliskos 'царче')
1. Мит. Баснословно животно с тяло на змия, глава на петел и корона на главата.
2. Арх. Украшение с такава форма.
3. Зоол. Вид гущер, който при опасност разпъва корона с шипове около врата си.