Дума Описание
базедов (по собств. К. von Basedow (1799-1854) - немски лекар)
В съчет. базедова болест (мед.)
- заболяване вследствие ненормално усилена дейност на щитовидната жлеза, характеризиращо се с усилено сърцебиене, гуша, изпъкнали очи и др.