Дума Описание
базалт само ед.
Плътна или дребнозърнеста вулканична скала, обикновено с черен цвят, която се използва в пътното строителство.
// прил. базалтов.