Дума Описание
база мн. бази.
1. Съвкупнаст от условия; основа.
2. Опорен пункт.
3. Източник като средства за съществуване или дейност.
4. Съвкупност от материални обекти и средства, в които и/или с помощта на които се осъществява специализирана дейност.
// прил. базов.