Дума Описание
баджанак мн. баджанаци, м.
Всеки един от съпрузите на сестри по отношение на другия.