Дума Описание
баджак мн. баджаци, (два) баджака.
1. Разг. Бедро на животно или човек.
2. Жарг. Бедро на девойка или младеж.
3. Диал. Вълна от горната част на краката на овца.