Дума Описание
бадж (англ. badge)
Голяма значка с изображение или надпис, носена закачена на дрехата.