Дума Описание
бадем мн. бадеми, (два) бадема.
1. Южно овощно дърво с бели цветове и дребни продълговати плодове (ядки) в твърда черупка; миндал.
2. Плодът на това дърво.
// прил. бадемов.