Дума Описание
баданарка мн. баданарки.
Кръгла четка с дълги косми и дръжка за варосване.