Дума Описание
багрилен багрилна, багрилно, мн. багрилни, прил.
Който багри, който е предназначен да багри. Багрилни вещества. Багрилен цех.