Дума Описание
багреница мн. багреници.
Царска мантия от скъп тъмночервен плат през Средновековието; порфира.