Дума Описание
багня се багниш се, багних се, багнил се.
Диал. Агня се.