Дума Описание
багетизъм (фр. baguetisme)
Спец. Откриване на подземна вода, руда или метал с помощта на особена пръчка.
// Същ. багетист.