Дума Описание
багета (фр. baguette 'пръчица')
1. Спец. Орнаменти и аксесоари във вид на пръчица.
2. Муз. Палка за ударни инструменти.
3. Муз. Диригентска пръчка.
4. Дълга тънка франзела.