Дума Описание
багер мн. багери, (два) багера.
Самоходна машина за изкопаване, изгребване и изхвърляне на пръст, пясък, чакъл и под.