Дума Описание
багажник мн. багажници, (два) багажника.
Приспособление за поставяне на багаж в/на превозно средство.