Дума Описание
багаж мн. багажи, (два) багажа.
1. Чанти, куфари и други опаковани вещи, с които едно лице пътува.
2. Прен. Запас от знания и умения. Умствен багаж.
// прил. багажен.