Дума Описание
бавя се бавиш се, бавих се, бавил се.
1. Задържам се, застоявам се.
2. Мая се, протакам; не извършвам навреме.