Дума Описание
бавен бавна, бавно ,мн. бавни.
1. Който действа или извършва с неголяма скорост.
2. Който протича и се осъществява дълго, продължително време.
// нареч. бавно.