Дума Описание
бабуин (фр. babouin)
Зоол. Африканска маймуна от семейството на павианите със силно издадени напред устни.