Дума Описание
бабинден Народен празник през януари на бабите, а сега и на акушерките.