Дума Описание
бабешки бабешка, бабешко, мн. бабешки.
Който е свойствен за баба.