Дума Описание
бабаит мн. бабаити.Разг.
Едър, силен мъж, готов за бой, за подвизи; мъжага, юначага.
// прил. бабаитски.