Дума Описание
баба мн. баби.
1. Майчина или бащина майка.
2. Стара жена, старица.
3. Разг. Съпруга на възрастен човек по отношение на самия него.
4. Разг. Тъща.
5. Остар. Жена, която помага на родилка при раждане.
6. Прен. Слабохарактерен, мекушав човек.
баба (тур. baba)
Диал. Баща, отец (почетна титла, поставяна след името).