Дума Описание
ба част. Разг.
1. За изразяване на възражение или за усилване на възражение.
2. За предпазливо присъединяване към констатация или предложение.