Дума Описание
а конто (ит. а conto)
Търг. За сметка на.