Дума Описание
асиметрия мн. асиметрии.
Състояние на отсъствие или нарушеност на симетрията; несъразмерност на частите.