Дума Описание
ангажирам ангажираш.
1. Уговрям, запазвам предварително.
2. Поставям в залог; влагам, залагам.
3. Наемам лице за извършване на работа; обвързвам го с договор или обещание - ангажирам се.