Дума Описание
аеро - Първата съставна част от сложни думи със значение авиационен, въздушен.