Дума Описание
аерогара мн. аерогари, ж.
Летище; гара на гражданската авиация.