Дума Описание
аеробус (фр. aerobus по аеро- + лат. (omni)bus 'за всички')
Транспортен свръхзвуков самолет за 400—500 пътници.
// Прил. аеробусен.