Дума Описание
аеробика само ед. Система от гимнастически упражнения, които се изпълняват енергично в ритъма на бърза музика.