Дума Описание
аероб (по аеро- + гр. b(ios) 'живот')
Биол. Организъм, който се нуждае от кислород, за да живее.// Прил. аеробен.