Дума Описание
аерация (фр. aeration по гр. аеr 'въздух')
Книж. 1. Проветряване.
2. Мед. Въздухолечение чрез дишане на открито.
//Прил. аерационен.