Дума Описание
аед (фр. aide от гр. aoidos)
Странстващ поет от Омировата епоха, изпълняващ песни за героите и боговете в акомпанимент на лира.