Дума Описание
адстрат (нем. Adstrat)
Език. Език на пришълци, който е оказал влияние върху езика на местните жители и се е съхранил като малцинствен език.