Дума Описание
адски адска, адско, мн. адски.
1. Който се отнася до ада; пъклен.
2. Прен. Мъчителен, непоносим, ужасен.