Дума Описание
адресирам адресираш.
1. Написвам адрес.
2. Изпращам на определен адрес.
3.Отправям се, обръщам се устно или писмено.