Дума Описание
адрес мн. адреси, (два) адреса.
1. Надпис на писмо, колетна пратка, телеграма и под., чрез който се посочва местонахождението на получателя.
2. Местонахождение, местожителство.
// прил. адресен, адресна, адресно, мн. адресни.