Дума Описание
адреналин само ед.
1. Спец. В медицината - хормон от надбъбречната жлеза с важно значение при обмяната на веществата.
2. Лекарството заместител на този хормон в организма.
// прил. адреналинов, адреналинова, адреналиново, мн. адреналинови.