Дума Описание
адмиралтейство (рус. адмиральтейство от хол. admiraliteit) Мор.
1. Място за строеж, ремонт и съоръжаване на кораби.
2. Висш орган за управление на морските сили.
3. Зданието, в което се помещава такъв орган.